Šta je NBI™?

Brz – za online upitnik potrebno je svega 15-25 minuta

Precizan i detaljan – rezultate tumače serfitikovani NBI™ savetnici tokom individualne jednočasovne sesije i zajedno sa vama definišu dalje korake

Naučno utemeljen – NBI™ je rezultat 30-godišnjeg istraživanja o funkcijama leve i desne moždane hemisfere od strane dr Kobus Neethling.

Kontaktirajte nas danas!

Ako ne znate koji instrument bi bio najbolji za vas, rado ćemo vas posavetovati.