Lični i profesionalni
razvoj
Lični i profesionalni razvoj 2021-01-17T14:47:14+01:00

Lični i profesionalni razvoj

NBI™ instrumenti korisni su za razvijanje strategija koje podstiču kreativnost i pozitivno razmišljanje, kako na ličnom tako i na profesionalnom nivou. Istovremeno omogućavaju relativno brzo prepoznavanje suštine sopstvenih prepreka i shodnu primenu kreativnih rešenja.
Kombinovanjem NBI™ instrumenta i savetovanja sertifikovanih NBI™ savetnika, moguće je da brzo sagledate sopstvene potencijale kao i svoje slepe tačke, i time započnete pravljenje i egzekuciju plana daljeg razvoja.

Zahvaljujući informacijama o vašim preferencijama u razmišljanju, tj. načinu razmišljanja koji je vama svojstven moći ćete da:

 • bolje razumete i predstavite sebe,
 • bolje upravljate svojom karijerom,
 • bolje upravljate svojim timom.
 • bolje razumete druge, kao i da drugi bolje razumeju vas,
 • unapredite komunikaciju i interakciju sa svima u vašem okruženju,
 • napravite bolji izbor daljeg usavršavanja.
NBI™ je:

 • Skup psihometrijskih instrumenata.
 • Brz, online upitnik. Za popunjavanje je potrebno 15 do 25 minuta.
 • Precizan i detaljan.
 • Naučno utemeljen.
 • Dostupan na svim regionalnim i drugim svetskim jezicima.

NBI™ instrumenti omogućavaju da nakon što odgovorite na jednostavan online upitnik, u trajanju od 15 do 25 minuta, saznate kako razmišljate tj. KAKO BAŠ VAŠ MOZAK RADI.

NBI™ meri preferencije u razmišljanju, i ukazuje na vaš stil rukovođenja, način učenja, stil roditeljstva, veštine itd.

NBI™ je razvio dr Kobus Neethling, jedan od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti kreativnosti i inovativnosti. Više informacija o Institutu koji je osnovao i vodi dr Neethling možete videti ovde.

Ono po čemu se NBI™ razlikuje od drugih sličnih instrumenata jeste visok nivo preciznosti, a nizak nivo komplekosti čime se olakšava razumevanje i upotreba rezultata.

Posmatrajući „podelu“ mozga na levu i desnu hemisferi, zajedno sa „podelom“ na „prednji (kognitivni)“ i „zadnji (afektivni)“ mozak, dobijena su 4 kvadranta, svaki sa svojim specifičnim misaonim procesima.

Pored podele na 4 kvadranta, dr Kobus Neethling je u NBI™ instrumente uveo i 8 dimenzija, čime je informativnost i preciznost značajno povećavao. Ovim je dr Neethling objasnio zašto osobe sa potpuno istim rezultatima po kvadrantima, mogu da imaju značajno drugačije poglede.

Da bi odgovorio brojnim izazovima zbog različitih uloga i okruženjima u kojima se krećemo, dr Kobus Neethling je dizajnirao i druge NBI™ instrumente: NBI™ Odrasli, NBI™ Studenti, NBI™ Učenici, NBI™ Liderski stil, NBI™ Veštine, NBI™ Timovi itd.

Pored engleskog, NBI™ instrumenti su dostupni na srpskom, hrvatskom, bosanskom i još 14 svetskih jezika.

Da biste saznali koji instrument je najbolji za vas, najbolje je da se sa nama posavetujete. Kliknite ovde.

Preferencije u razmišljanju koji način razmišljanja nam najviše „leži“ kada smo u našem najprirodnijem stanju. Kada razmišljamo van naših preferencija osećamo napor a samim tim i manje zadovoljstvo.

Primetili ste već da se načini na koji svako od nas opaža detalje, tumači događaje, saopštava odluke, piše mailove, organizuje i planira svoje vreme, udvara se…razlikuju. Sve je to povezano upravo sa preferencijama u razmišljanju.

Postojanje preferencija u razmišljanju je naučno dokazano. Među najpoznatijim Istraživanjima koja su najviše doprinela razumevanju funkcija mozga (leve i desne hemisfere) sproveli su Roger Sperry i Michael Gazzaniga ranih 60-ih godina prošlog veka. Na temeljima njihovog rada, razvoj NBI psihometrijskih instrumenata nastavio je dr Kobus Neethling, uz podršku svog mentora Paul Torrence-a, na Univerzitetu Džordžija u Atlanti.

Vođa sektora za brigu o klijentima @ vodeća kompanija za proizvodnju građevinskih materijala u jugoistočnoj Evropi
28 маја, 2020
    

Korišćenje NBI tokom radionice unelo je pravo osveženje i podstrek za dalje uspešnije obavljanje poslova; sagledavanje i upoznavanje kolega iz nekog drugog ugla. Danas, mnogo bolje upravljam sobom i drugima u komunikaciji što je u mom sektoru donelo uštedu od 20-40% vremena.

Lider prodajnog tima @ vodeća osiguravajuća kuća u centralnoj i jugoistočnoj Evropi
28 маја, 2020
    

Najviše mi se dopao rezultat testa! Definitvno sam otkrila nešto novo o sebi šta nisam znala, i nešto šta sam mislila da jesam a nisam.

Rukovodilac prodaje @ sistem integrator u BIH
28 маја, 2020
    

Fantastično iskustvo. Veština kojom sam uspeo da povežem i da pronađem smisao u mnogo radionica i treninga koji su prethodili NBI. Velika korist za unapređenje međuljudskih i poslovnih odnosa.

Channel Account Manager for South-Eastern Europe
28 маја, 2020
    

Ubrzo nakon primene NBI™ instrumenta osetili smo prve pozitivne rezultate na mnogim poljima. Naši prodavci postali su mnogo bolji u komunikaciji sa klijentima, a mi sami postali smo mnogo veštiji u shvatanju potreba naših klijenata. Povrat investicije je u periodu od 16 meseci nakon primene onoga što smo uz NBI™ naučili, dostigao više od 120 procenata.

Kontaktirajte nas danas!

Ako ne znate koji instrument bi bio najbolji za vas, rado ćemo vas posavetovati.

Kontaktirajte nas