Obrazovanje i roditeljstvo

Razvoj ličnih preferencija u razmišljanju počinje još u detinjstvu. Kod dece, one se ispoljavaju kroz načine na koji deca vole da uče. Obrazovanje je, u današnjem konkurentnom svetu, postalo važnije nego ikad, i NBI™, angažovanjem celog mozga, deci može da omogući sticanje mentalne prednosti potrebne za stasavanje u dobro prilagođene odrasle osobe.

Što bolje razumete svoje dete i način na koji ono razmišlja i vidi svet, bićete u stanju da izgradite još bolji odnos, uz uvažavanje vaših i detetovih osobenosti.

Spoznajom sopstvenih preferencija u razmišljanju, postajete roditelj odnosno pedagog koji u razmišljanju koristi ceo mozak, a tu spoznaju i stečeno znanje primenjujete na okruženje u kojem dete odrasta i time ga činite srećnim, funkcionalnim i kreativnim bićem.

Spoznajom preferencija u razmišljanju  vašeg deteta bićete u stanju da ga bolje razumete, način na koji vidi i doživljava svet oko sebe, šta ga motiviše a šta sputava.

 • Razumeti jedinstvene preferencije u razmišljanju deteta znači:
  • osposobiti dete da se na pravi način suoči sa svetom,
  • dobiti mogućnost za stvaranje idealnog okruženja za dete,
  • podsticati kreativnosti celog mozga u radu i razmišljanju,
  • omogućiti adekvatan razvoj u ranom uzrastu,
  • izgraditi još bolji odnos sa svojim detetom.
 • NBI™ i učenje:
  • Svaki roditelj, pedagog ili nastavnik kroz NBI™ dobija dragoceni uvid u detetove preferencije u razmišljanju, a na osnovu njih mogu se kreirati okruženje i primeniti metode koje će za dete biti najefikasnije. Proces učenja prilagođen potrebama deteta, nepogrešivo dovodi do boljih rezultata.

NBI™ je:

 • Brz, online upitnik. Za popunjavanje je potrebno 15 do 25 minuta.
 • Precizan i detaljan.
 • Naučno utemeljen.
 • Dostupan na svim regionalnim i drugim svetskim jezicima.

NBI™ instrumenti omogućavaju da nakon što odgovorite na jednostavan online upitnik, u trajanju od 15 do 25 minuta, saznate kako razmišljate tj. KAKO BAŠ VAŠ MOZAK RADI.

NBI™ meri preferencije u razmišljanju, i ukazuje na vaš stil rukovođenja, način učenja, stil roditeljstva, veštine itd.

NBI™ je razvio dr Kobus Neethling, jedan od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti kreativnosti i inovativnosti. Više informacija o Institutu koji je osnovao i vodi dr Neethling možete videti ovde.

Ono po čemu se NBI™ razlikuje od drugih sličnih instrumenata jeste visok nivo preciznosti, a nizak nivo komplekosti čime se olakšava razumevanje i upotreba rezultata.

Posmatrajući „podelu“ mozga na levu i desnu hemisferi, zajedno sa „podelom“ na „prednji (kognitivni)“ i „zadnji (afektivni)“ mozak, dobijena su 4 kvadranta, svaki sa svojim specifičnim misaonim procesima.

Pored podele na 4 kvadranta, dr Kobus Neethling je u NBI™ instrumente uveo i 8 dimenzija, čime je informativnost i preciznost značajno povećavao. Ovim je dr Neethling objasnio zašto osobe sa potpuno istim rezultatima po kvadrantima, mogu da imaju značajno drugačije poglede. 

Da bi odgovorio brojnim izazovima zbog različitih uloga i okruženjima u kojima se krećemo, dr Kobus Neethling je dizajnirao i druge NBI™ instrumente: NBI™ Odrasli, NBI™ Studenti, NBI™ Učenici, NBI™ Liderski stil, NBI™ Veštine, NBI™ Timovi itd. 

Pored engleskog, NBI™ instrumenti su dostupni na srpskom, hrvatskom, bosanskom i još 14 svetskih jezika. 

Da biste saznali koji instrument je najbolji za vas, najbolje je da se sa nama posavetujete. Kliknite ovde. 

Primetili ste već da se načini na koji svako od nas opaža detalje, tumači događaje, saopštava odluke, piše mailove, organizuje i planira svoje vreme, udvara se…razlikuju. Sve je to povezano upravo sa preferencijama u razmišljanju.

Preferencije u razmišljanju su načini razmišljanja koji nam najviše „leže“ kada smo u našem najprirodnijem stanju. Kada razmišljamo van naših preferencija osećamo napor a samim tim i manje zadovoljstvo.

Postojanje preferencija u razmišljanju je naučno dokazano. Među najpoznatijim Istraživanjima koja su doprinela razumevanju funkcija mozga (leve i desne hemisfere) sproveli su Roger Sperry i Michael Gazzaniga ranih 60-ih godina prošlog veka. Na temeljima njihovog rada, razvoj NBI™ psihometrijskih instrumenata nastavio je dr Kobus Neethling, uz podršku svog mentora Paul Torrence-a, na Univerzitetu Džordžija u Atlanti.

Easy Testimonials
28 маја, 2020
    

“Vi čitate ljude!”
“Ne bih mogla da zamislim da se bavite nečim drugim!”
“To ste Vi, to zanimanje ide uz Vas!”
Samo su neke od impresija petnaestogodišnje devojčice na rad sa trenerom nakon završenog upitnika i konsultacije sa njim.
Kao majka, nakon jednog vrlo iscrpnog, detaljnog, individualizovanog razgovora i analize NBI alata, shvatila sam da moja kćerka i ja vidimo stvari iz drugačijeg ugla ili upotrebljavamo “različiti deo mozga” i da je to jedan od razloga zašto ja nisam mogla da shvatim kako ona ne vidi i ne reaguje na isti način kao ja !! Zato nam je ovaj alat pokazao da smo senzibilno, racionalno i logički dve osobe potpuno različitog tipa !
Na ovaj način , dobili smo paletu zanimanja koja su jako bliska njenom karakteru i njenim intersovanjima i samim tim sveli potragu za onim šta bi želela da bude na tačno jasne granice.
Ukoliko se bliže rodjendani vašim tinejdžerima, deci vaših prijatelja, najdragoceniji poklon koji im možete dati je jedan NBI alat, kao što smo i mi ovaj dobili za 15.rodjendan !
Presrećna mama !!!!

Prvih nekoliko godina detetovog života od ključne su važnosti za uspostavljanje veza između moždanih ćelija. To znači da intenzivnije izlaganje nadražajima u tom periodu obezbeđuje bolji rast moždanog kapaciteta.

Alat namenjen mlađoj deci ili NBI™ Young Child Indicator nudi pomoć u razvoju mlađe dece kroz:

 • davanje uvida u ŠTA, KAKO, KO i ZAŠTO u ponašanju deteta,
 • davanje šanse da se u ranom uzrastu kreira okruženje za dete koje podstiče korišćenje celog mozga,
 • pomoć u razumevanju šta znači disciplina, način komunikacije, aktivnost i odnos celog mozga – i život generalno, uz angažovanje celog mozga.

NBI™ Young Child Indicator je pripremljen da najmlađi koji još ne znaju slova mogu da odgovaraju uz pomoć simbola i slika.

U ovom uzrastu deca prelaze u novu fazu u kojoj su školsko okruženje i socijalna interakcija od izuzetne važnosti. Deci je u tom uzrastu potreban novi nivo razumevanja i podrške da bi se izborila sa izazovima ovog novog sveta.

NBI™ alat namenjen učenicima deci omogućava da:

 • razumeju način na koji vole da razmišljaju,
 • razviju pozitivnu sliku o sebi,
 • postanu kreativni u razmišljanju,
 • se efikasnije suočavaju sa stresom,
 • uče u skladu sa svojim sklonostima u razmišljanju.
Period odrastanja u ovom uzrastu je često veoma traumatičan usled napuštanja detinjstva. To je period koji podrazumeva značajne promene u telu, umu, emocijama, seksualnosti, vrednostima i odnosima.

NBI™ alat za mlade ovog uzrasta osmišljen je kao pomoć u:

 • razvoju celog mozga i kreativnog razmišljanja,
 • efikasnijem suočavanju sa teškim siutacijama i očekivanjima,
 • donošenju pravih odluka u odabiru srednje škole, fakulteta i/ili karijere,
 • razvoju uspešne metode učenja,
 • ostvarivanju uspešne interakcije sa pripadnicima istog i suprotnog pola,
 • razvoju preduzetničkih veština neophodnih za uspeh u 21. veku.

Kontaktirajte nas danas!

Ako ne znate koji instrument bi bio najbolji za vas, rado ćemo vas posavetovati.

Kontaktirajte nas