ASJA LAJTMAN BOSILJ

Asja je vlasnica centra za poslovne edukacije AVUS i prva je tržištu Hrvatske predstavila NBI™.

Zajedno sa saradnicom, pre sertifikacije, detaljno je proučila alat i ono šta im se svidelo jeste, s jedne strane, naučna utemeljenost alata, jednostavnost korišćenja, a s druge strane široka primenjivost kako individualno ili u timovima u organizacijama tako i u svakodnevnom životu kod roditelja, supružnika, učenika, studenata kojima rezultati pomažu pri uspostavljanju kvalitetnije komunikacije, povećanog razumevanja, mogućeg odabira budućih zanimanja i sl.

Njena vizija je da kroz stručni i profesionalni pristup pomaže kompanijama u razvoju zaposlenih, kroz poslovne edukacije, individualni rad, sprovođenjem raznih ispitivanja i obradom rezultata, uvođenjem sistema nagrađivanja, organizacijom team buildinga i sve ostalo šta se pokaže potrebnim u području ljudskih resursa.

Asjin moto: Biti spreman menjati se, uvek se truditi i dati sve od sebe u datom trenutku.

BOJANA PEROVIĆ

Bojana je Specijalista za poslovnu psihologiju i menadžment, a po zanimanju regruter i karijerni konsultant.

Suvlasnica je agencije Minuta do posla, koja ima za cilj da učini traženje posla zabavnim i lakšim, u vidu karijernog savetovanja i edukacije o razvoju karijere, pripreme za razgovor za posao, izrade CV-a i motivacionog pisma, kao i upotrebe Linkedin profila za privlačenje poslovnih prilika ili klijenata, umrežavanje, edukaciju i lično brendiranje.

Prva je sertifikovana NBI savetnica u Crnoj Gori, i osim za rad sa svojim klijentima, NBI će upotrebiti za razvoj sopstvenog tima, čineći da ovaj alat postane neizostavan deo procesa orijentacije novih zaposlenih u njenoj agenciji.

VINKA RADOJKOVIĆ

Vinka je sertifikovana NBI™ Savetnica od 2022. godine. Osnivač je agencije za edukaciju Viela. Vinka radi sa roditeljima i pomaže im da bolje razumeju svoju decu i lakše ostvare saradnju i komuniciraju sa njima. NBI™ instrument, kao naučan, jednostavan i precizan alat savršeno se uklopio u njen rad i inženjersku prirodu i postao polazna tačka rada sa roditeljima.

Ubrzo nakon primene NBI™ alata shvatila je njegovu vrednost, značaj i praktičnost.

Ono što Vinku motiviše jeste da svako dete ima roditelja koji ga istinski vidi i razume.

GIAN CARLO MANZONI

Đian Karlo (Gian Carlo) je osnivač ECONSULTANT i METALOG ITALIA, kompanija za konsultantske usluge i obuku, a njegova misija je razviti liderska putovanja.

Radeći sa pojedincima i organizacijama, Đian Karlo je poznat i dobro upućen u primenu različitih instrumenata u svojim razvojnim programima, a NBI™ je jedan od njegovih omiljenih alata za jasno i brzo istraživanje kognitivnih preferencija.

Prema iskustvu Đian Karla, NBI™ omogućava niz „uputstava“ za upotrebu našeg mozga, istovremeno nudeći različite vizije „evolucije“. „Mozak“je zaista beskonačan i mogućnosti neurogeneze i poboljšanja su dostupne. Na nama je.

Đian Karlo je sertifikovani NBI™ Savetnik od 2020. godine i ima više od 18 godina iskustva u stvaranju i realizaciji programa razvoja sa klijentima širom Italije i inostranstva.

ĐORĐE MARIČIĆ

Za Đorđa je NBI™ bio prvi instrument koji mu je za kratko vreme postao razumljiv i primenjiv.

Sebe doživljava kao osobu koja se bavi promenom pogleda, ugla posmatranja i razvojem razumevanja drugačijih perspektiva. Ovakvim pristupom pruža podršku sebi, svojoj porodici, prijateljima, svojim kolegama i klijentima da iznalaze rešenja za izazove s kojim se suočavaju ili da jednostavno iskoriste svoj pun potencijal.

Za NBI™ se odlučio jer je na samom početku svog preduzetničkom puta, sa samo 3 godine iskustva, želeo je da u ponudi Maverick Consulting postoji jedan svetski priznat instrument.

Trenutak je sve. Prepoznati taj trenutak je ključ uspeha. A ključ je u nama, u našem razumevanju sebe.

MARIJA ŠVIGIR

Marija je vlasnica Balance Consulting-a, agencije za lični i organizacioni razvoj. Kao psiholog u menadžmentu, kroz dosadašnji rad je postala mentor trenerima i coach liderima.

U traganju za novim, inspirativnim i sveobuhvatnim alatom, NBI™ se izdvojio kao izbor. Dovoljno nov na našim prostorima, a dovoljno proveren alat koji donosi relevantne uvide i otvara polja za dalji razvoj.

Smatra da je jedna od najlepših stvari koju sebi možemo priuštiti život i rad u skladu sa ličnim vrednostima.

MIRJANA JARAKOVIĆ

Mirjana je osnivač agencije za lični i organizacioni razvoj Ars Verbalis. Sertifikovana je NBI™ Savetnica od 2019. godine.

Budući da Mirjanin dosadašnji profesionalni razvoj kao kouča bio usmeren na unapređenje poslovanja kroz razvoj zaposlenih, odlučila se da svoju koučing praksu obogati primenom jednog alata.

Iz široke ponude izdvojio se NBI™ instrument koji se pokazao kao efikasan, precizan i jednostavan alat, razvojno orijentisan – što i jeste u skladu sa osnovnim polazištem koučing prakse.

Mirjanin moto: Negovanje ljudskih potencijala i osnaživanje međuljudskih odnosa predstavljaju najsigurniji i najefikasniji način unapređenja biznisa.

MIROSLAV DRAGANOV

Miroslav Draganov je sertifikovani NBI™ Savetnik od početka 2020. godine i prvi koji je, zajedno sa Sanjom Mančeva, predstavio NBI™ makedonskom tržištu.

Miroslav se od 2004. godine bavi sa treninzima za javni nastup, kao i obukom timova i pojedinaca kako bi maksimizirali svoju produktivnost.

Sertifikovao se za NBI™ Savetnik kako bi pomogao liderima da zajedno sa timova da budu još bolji i kao bi svi profesionalci mogli da se bave poslovima koji im najviše leže.

Pobednik je više nacionalnih međunarodnih takmičenja bilo u ulozi takmičara ili mentora. Osnivač je socijalnog preduzeća Co-Creators

Moto: Produži s osmehom!

NEVENKA BULJETA

Nevenka je sertifikovana NBI™ savetnica od 2021. godine. Prva je tržištu BiH predstavila NBI™.

Kao neko ko se bavi obrazovanjem i vaspitanjem mladih duže od dve decenije, svesna činjenice da mladi i odrasli sve teže mogu pronaći potvrdu sopstvene vrednosti, a sve u potrazi za originalnošću i onim šta nas pokreće, saznala je za NBI™. Spoznaja sopstvenih preferencija u razmišljanju pomogla joj je pre svega da postane svesna sebe, svojih potencijala i naučila je novim perspektivama, boljem razumevanju sebe i dugih.

Preispitujući svoje metode rada, NBI™ joj je pomogao da restruktuira svoj obrazovni projekat i proširi vidike.

Svoje iskustvo rado deli sa svim svojim klijentima, prijateljima, kolegama i svojom porodicom pomažući im da otkriju svoje potencijale i unaprede ih.

Dr. MONIKA PICKER

Monika, sa sedištem u Salzburgu, osnivačica je kompanije ALETHEIA works GmbH. Specijalista je za preduzetnike, mlade profesionalce i rukovodioce, a njeno bogato iskustvo (bankarstvo, IT, ugostiteljstvo, pravo itd.) i internacionalno okruženje pokreću njenu stručnost za coaching.

Za Moniku, NBI™ neguje „mentalitet rasta“, ključan za navigaciju kroz promene (New Work), i otvara put ličnom razvoju i spoznajama. Kao ICF-sertifikovani coach, Monika veruje da NBI™ pruža „pronicljiv“ početak za uspešan coaching, pomažući njenim klijentima da unaprede svoje liderske, prodajne i komunikacijske veštine na ruskom, engleskom i nemačkom jeziku.

Njen moto: „Razmislite suprotno“ da biste stekli novu perspektivu i bolje razumeli druge.

SANJA MANCHEVA

Sanja je sertifikovani NBI™ Savetnik od 2020. godine i prva je, zajedno sa Miroslavom Draganov, predstavila NBI™ tržištu Severne Makedonije. Sanja praktikuje pozitivnu psihologiju od 2012. godine. Kao suvlasnik socijalnog preduzeća Co Creators ima misiju da pomogne ugroženim grupama ljudi. Kao trener ličnog razvoja, njena vizija je sprečavanje nasilja u porodici i vraćanje samopouzdanja svakoj osobi koja se oseća manje vrednom.

Primenom NBI™ alata uverila se da je svako ličnost za sebe i da ima sklonosti ka određenom načinu razmišljanja.

Sanjin moto: Svi smo podjednako različiti.

SRETEN VRANIĆ

Sreten je sertifikovani NBI™ Savetnik od 2019. godine. Donosi više od 10 godina iskustva u različitim industrijama, posebno u oblastima mikro biznisa I bankarstva. Radio je duže od 6 godina u USA i CEE regionu.

Uža ekspertiza postavljanje I kreiranje poslovnih modela, finansije i upravljanje organizacionim promenama.

Sreten se sertifikovao za NBI™ Savetnik kako bi pomogao ljudima da otkriju i dostignu svoj maksimalni potencijal. Veruje da menjanjem sebe menjamo svet oko sebe. Smatra da NBI™ doprinosi bržem i kvalitetnijem ličnom razvoju, boljem razvijanju međuljudskih odnosa, lakšem ostvarenju uticaja i postizanju uspeha na svim poljima.

Kontaktirajte nas danas!

Ako ne znate koji instrument bi bio najbolji za vas, rado ćemo vas posavetovati.